காவல் தேவதை – Tamil Novels Kaaval Devathai Episode 2

காவல் தேவதை Tamil Novels Kaaval Devathai Episode 2 பதிவில் நமது கதையின் நாயகி ஆனந்திக்கும் கதையின் நாயகன் கணேசனுக்கும் நடக்கும் சம்பவங்களை எழுதியுள்ளேன். காவல்

Read more

காவல் தேவதை – Tamil Novels Kaaval Devathai Episode 1

காவல் தேவதை – Tamil Novels Kaaval Devathai Episode 1 பதிவில் ஒரு மென்மையான ஆணுக்கும், துடிப்பான பெண்ணுக்கும் உள்ள நட்பையும் காதலையும் நாவலாக எழுதுகிறேன்.

Read more